<
Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

BỘ SƯU TẬP MẪU PHONG BÌ THƯ ĐẸP

Trong lĩnh vực truyền thông thương hiệu thì thiết kế và in phong bì thư dường như được sử dụng nhiều nhất và hiệu quả nhất đối với các ấn phẩm bằng văn bản.

Đăng ngày: 10/10/2016 - Lượt xem: 913

Nhóm hàng:  In phong bì

Nhãn hiệu: 

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng phong bì thư như một phần chiến lược marketing. Khi bạn gửi cho những khách hàng những tài liệu, thông tin. Nó có thể tăng cường những nỗ lực và hình ảnh của thương hiệu của bạn. Nó sẽ bổ trợ tốt cho nội dung mà người nhận đọc được ở bên trong.

Việc in ấn phong bì thư không những chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm của công ty hay doanh nghiệp mà nó còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động đến khách hàng và việc quyết định lựa chọn mua hàng của họ.

 

 

in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 01

in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 02


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 03


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 04


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 05


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 06


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 07


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 08


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 09


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 10


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 11


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 12


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 13


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 14


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 15


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 16


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 17


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 18


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 19


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 20


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 21


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 22


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 23


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 24


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phong bì thư 25


in an phong bi thu hai phong, mau phong bi thu hai phong

Mẫu phongbì thư 26

 

 

Sản phẩm liên quan